• See this site in fa
  • See this site in en
  • See this site in ar

View this site in your language:


طرح سوال

مشاورین UniversalStudy 'همه کاملا آموزش دیده برای ارائه پاسخ به سولات شما در کوتاه ترین زمان ممکن به زبان فارسی و یا انگلیسی میباشند.

 

چناچه که شما مایل به تحصیل در دورهای مختلف زبان انگلیسی یا به ادامه تحصیل دررشته دانشگاهی خود هستید ، تیم ما به شما در سراسر فرایند درخواست و دریافت پذیرش دانشگاه و تهیه مدارک لازمه و ثبت نام کمک خواهند نمود.

Universalstudy با بسیاری از مدارس زبان و دانشگاهها همکاری نزدیک و موفقیت آمیزی را دارد، که این امر باعث شده مراحل ثبت نام و دریافت پذیرش در دانشگاه و یا دورهای زبان انگلیسی از طریق شرکت ما تضمینی و در کوتاهترین مدت زمان ممکنه باشد.

طرح سوال

Fields marked with a * are required.

 

UK Office

2nd Floor,5 Bartholomews,Brighton,East Sussex BN1 1HG, UK .
Tel: +44 (0) 1273 900218
Mob: +44 (0) 7922 571797
Email: info@universalstudy.co.uk