• See this site in fa
 • See this site in en
 • See this site in ar

View this site in your language:


پشتیبانی علمی و مراقبت های اجتماعی

UniversalStudy با داشتن دفتر مرکزی درانگلستان ، دانش آموزان پس از ورود به انگلستان از پشتیبانی و مشاوره به طور مدوام برخوردار خواهند بود.

 

اطلاعات و خدمات مخصوص برای دانش آموزان

این طرح برای دانش آموزان برنامه ريزى شده تا به آسانی خود را با محیط جدید وفق دهند.

خدمات ما عبارتند از

 • پذیرش در فرودگاه
 • بازدید از دانشگاه های محلی و شهرستان ها
 • ارئه اطلاعات شهرى كه دانشجو در آن ساكن مى باشد اعم از اطلاعات حمل و نقل واماكن توريستى
 • ارائه خدمات جهت باز كردن حسابهاى بانكى و ترجمه مدارك
 • برای جزئیات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید »

نظارت علمی بر دانش آموزان

پیشرفت علمی ، رفاه و حفظ منافع شخصی دانش آموزان ، اغلب باعث نگرانی پدر و مادر برای فرزندان خود که در حال تحصيل در خارج از کشور هستند،میباشد.

تفاوت های فرهنگی ، فقدان اطلاعات ، عدم توجه و مراقبت ، ، تنهایی ، نفوذ بد دیگران باعث گمراهی بسیاری از دانش آموزان در سال های اخیر است.

UniversalStudy با  هماهنگى دانشگاها ونظارت و دریافت گزارش علمی دانشجویی از آنها بخش عمده اى از اين مشكلات را حل نموده است.

خدمات تضمینی برای دانش آموزان :

 • ارائه معلمان خصوصى و حرفه اى
 • آمادگی آزمون های موثر
 • راهنمائی و مشاوره
 • تهیه فرم های درخواست برای رفتن به دانشگاه
 • ارائه مشاوره جهت درخواست برای کمک هزینه تحصیلی
 • ارائه مشاوره در مورد ویزا
 • برای جزئیات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید »

گزارش تحصیلی به والدین یا سرپرست دانش آموز

پدر ، مادر یا سرپرست دانش آموزان ، اغلب نگران پیشرفت علمی و نگرانی های شخصی و رفاه دانش آموزان می باشند. به این دلایل UniversalStudy ارائه خدمات گزارش به طور مرتب از پیشرفت علمی و غیر علمی دانشجویان به پدر و مادر و یا سرپرست را فراهم نموده است.

این خدمات شامل :

 • ملاقات هر سه ماهه با دانشجویان و بحث درباره تمام مسائل مربوط به پیشرفت علمی ، و ارائه گزارش های نوشته شده در این جلسات به پدر ، مادر و یا سرپرست دانشجو.
 • نشست سالانه با سرپرست دانشگاه در مورد پیشرفت علمی دانش آموز و ارئه این گزارش بصورت مكتوب و یا از طریق تلفن به پدر ، مادر یا سرپرست دانشجو.
 • ارسال گزارش یا کارنامه تحصیلی به پدر ، مادر یا سرپرست دانشجو
 • برای جزئیات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید »

ما بالاترين خدمات حرفه اى و بهترين پشتيبانى را به منظور كمك به دانشجويان براى به حداكثر رساندن در پيشرفت علمى را ارئه مى دهيم


 

UK Office

2nd Floor,5 Bartholomews,Brighton,East Sussex BN1 1HG, UK .
Tel: +44 (0) 1273 900218
Mob: +44 (0) 7922 571797
Email: info@universalstudy.co.uk